F.A.Q  

 

Her kan du finde svar på mange spørgsmål


Finder du ikke svar på dit spørgsmål herunder, er du velkommen til at skrive en e-mail til mk31@mk31.dk 


Hvordan tilmelder jeg mig et hold?

Kontingentet er betaling for et medlemskab af Svømmeklubben MK 31, ikke for en bestemt mængde idræt og eller undervisning på et specifikt hold og eller af en specifik træner/underviser.


Et forenings medlemskab er ikke reguleret af Forbrugeraftaleloven. 

Ved tilmelding, skal du oprette brugerprofil. vælge hold, og betale med Dankort. Der skal oprettes en profil til barnet, ikke til forældre. Der skal angives den E-mailadresse, som I tjekker jævnlig, da kvitteringen for en gennemført betaling og fremtidig kommunikation klub/medlem vil blive sendt til den angivet E-mailadresse. Det er vigtigt at I sørger for at jeres mailadresse er opdateret, idet vi udelukkende kommunikerer via E-mail. 

Før barnet bliver tilmeldt et HOLD, skal I accepter klubbens gældende regler. Alle nye medlemmer der tilmelder sig, betaler 50 kr. i medlemsgebyr udover kontingentet.


Er vi automatisk tilmeldt til næste sæson?
Nej, der skal foretages ny tilmelding før starten på ny sæson. Profilen har I stadigvæk og proceduren for tilmelding af hold er den samme. For at eksisterende medlemmer har mulighed for at fortsætte med samme hold til næste sæson, har disse muligheden for at tilmelde sig først. Efter et par uger vil det være muligt for nye medlemmer at tilmelde sig.


Hvad er oprykningsproceduren?
I svømmeskolen skal I forældre som udgangspunkt ikke tage stilling til hvornår jeres børn skal rykke op i niveau. De sidste 2-3 uger i hver sæson vurderer svømmetrænerne alle børnene. Forældrene til de børn, der vurderes til at skulle rykke op på et højere niveau, vil blive kontaktet af deres træner. Det vil enten ske de dage hvor forældre har mulighed for at være i svømmehallen, eller via mail. Bliver man således ikke kontaktet, eller barnet ikke har hørt noget fra træneren, betyder dette at det pågældende barn vil få mest ud af at blive på det nuværende niveau.


Jeg vil gerne svømme konkurrence hvad gør jeg?
I MK31 har vi både en svømmeskole og en konkurrence afdeling. Alle trænerne er opmærksomme på at spotte talenter til konkurrence afdelingen og vil kontakte vores talenttrænere. Vores talenttrænerne holder samtidig løbende udkig efter nye talenter på svømmeholdene.


Mit barn er blevet filmet/optræder på et billede i klubregi?
Ved tilmelding af hold og godkendelse af vores gældende regler, skriver I under på at trænere og bestyrelsesmedlemmer i MK31 gerne må tage billeder eller videoklip til brug for hjemmesiden, nyhedsbrevet eller til talentudvælgelse.


Jeg får ikke svar på min henvendelse hvad gør jeg?
Vi har meget travlt i administrationen. Svømmeklubben MK31 drives på frivillighedens basis, dvs. at ledelsen passer klubben i deres fritid. Det hænder derfor at der i perioder (især ved sæsonopstart og afslutning) kan være så travlt i administrationen at alle mails ikke bliver besvaret lige hurtigt. Til dette beder vi jer om at være tålmodige. Alle mails bliver set og taget stilling til. Det nytter ikke noget at spørge trænerne i hallerne, da disse intet har med administrationen at gøre. Til sæsonopstart (første 2 uger) vil der oftest være en fra bestyrelsen til stede i hver af hallerne.

Holdet har været aflyst får vi erstatning?
Det hænder at vi må aflyse hold. Vi og vores trænerteam gør alt for at flytte rundt på holdende de pågældende dage og bemande holdende for hinanden, så børnene stadig kan opleve en god dag i svømmeholdene. 

Nogle gange er det fysisk umuligt at flytte rundt på holdene, hvilket indebærer at undervisningen bliver aflyst den pågældende dag.

 

Oftest skyldes en aflysning at, Teambade (Københavns Kommune) enten selv skal benytte hallen, andre foreninger skal afholde stævner etc., force major, for eksempel, hallen bliver lukket i kortene eller længere tid grundet reparation og vedligeholdelse.

 

En lukning af svømmehallerne kan også skyldes uheld så som opkast i vandet (betyder at bassinet er lukket i 36 timer) eller afføring i vandet (betyder at bassinet er lukket i 24 timer)


I kan som forældre hjælpe til med at mindske risikoen for aflysninger ved at følge nedenstående råd.
 1. Sørg for at jeres børn har været på toilettet, og gjort sig færdig, inden undervisningen starter.
 2. Undgå at jeres børn spiser et stort måltid lige op til undervisningen.
 3. Tyggegummi i svømmehallen er bandlyst.


Uanset grunden for aflysningen så vil der ikke blive udbetalt erstatning eller givet erstatningstimer.

Den tid vi får tildelt af Københavns Kommune, udnytter vi 100%, og trods mange og lange forhandlinger med kommunen, kan de ikke yder mere tid til os, hvorfor det er fysisk umuligt at tilbyde erstatningstimer. Til gengæld holder vi 2-3 dage åbent i henholdsvis uge 7 og uge 42 i Sundby Badet, hvor alle børn er velkomne til at deltage så meget I lyster.

Hvor ligger glemte sager?
Ved glemte sager bedes I kontakte bademesteren/livredder i den pågældende hal hvor sagerne er glemt.

Må mit barn af modsatte køn følge med mig i omklædningsrum?
Drenge og piger op til og med 6 år må gerne opholde sig i modsatte køns omklædningsrum. 7 år og opefter skal være i samme køns omklædningsrum.

Jeg ser aldrig en livredder i hallerne, er mine børn i trygge hænder?
Når vi har tider i svømmehallerne, er det os, som klub, der har livredningspligten. Det betyder at de af Københavns kommune ansatte livreddere udfører andre arbejdsopgave på anlæggene, og derfor ikke altid er synlige i selve svømmehallen. 

I og med vi har livredningspligten, er der krav om at mindst en af vore trænere i svømmehallen skal være myndig og have bestået bassinprøven. Hos MK31 følger vi dette og mere til. Således skal alle vores trænere over 18 år have taget og gennemført bassinlivredderprøven. Den skal fornyes hver 18 måned. Så ja jeres børn er i trygge hænder.


Hvordan afmelder jeg mig et hold?
Du sender en mail til mk31@mk31.dk 

Tilmelding er bindende, og derfor refunderes kontingentet ikke. Flytning mellem hold udløser ikke ekstra gebyr såfremt kursusgebyret på det nye hold, er det samme som det oprindelige hold.


Er der familierabat?
Nej. Kontingentet er i forvejen lavt, og vi sætter det ned med 50% når halvdelen af sæsonen er gået.


Jeg er på venteliste, hvad betyder det?
Der er begrænset antal pladser på holdene, men man kan skrive sig på venteliste. Kommer der en ledig plads på holdet i løbet af sæsonen, vil I få tilsendt en mail. Venteliste-pladsen er kun gældende for én sæson. Interne flytninger har præcedens over ventelisten, hvorfor det godt kan svare sig at begynde på et alternativt hold og flytte i løbet af sæsonen, hvis der bliver en ledig plads. 

I får automatisk besked hvis og når der bliver en plads ledig, så I behøver ikke at sende mails til os, for at høre hvordan status er.


Forældre i omklædning og badeområde. 

Ved sæsonopstart 3. januar 2022, kan en voksen til barn under 6 år hjælpe i omklædning, hvis det kræves. Efter hjælp i omklædning, forlader den voksne omklædningsrummet samme vej som I er kommet ind, altså ud ad hovedindgangen.


Må forældre være i hallen, når der undervises?
Som det fremgår af hjemmesiden, beder vi forældrene om at forlade hallen, når der er undervisning,
Det gælder også mellemgangen, der er en flugtvej, og derfor ikke må blokeres. Dog må forældre gerne være i svømmehallen, den første gang barnet er til svømning, og sidste gang i hver måned for at overvære undervisningen. Vi har med børn, at gøre, der både er afklædte og i begrænset omfang er påklædte så det giver sig selv at det absolut ikke er tilladt at benytte mobiltelefon og eller andet elektronisk udstyr i omklædning, baderum og eller i svømmehallen.


Hvorfor må forældre ikke overvære undervisningstimen?
Ligesom forældre ikke er med hver dag i skolen, skal forældre heller ikke være med, når vi underviser i svømning. Det er undervisning, der kræver, at vi som undervisere kan få børnenes opmærksomhed. Det kan være vanskeligt, hvis der er forældre ved bassinkanten. Børnene vil jo gerne vise mor eller far, hvad de kan. Det kan virke forstyrrende for læringen i situationen, hvor fokus mistes fra det der undervises i, hvis forældre involverer sig, mens der undervises.


Mit barn er bange for, at få hovedet under vand, hvad gør vi?
Du kan være sikker på, at vores trænere imødekommer svømmernes individuelle udviklings potentiale og afsæt for at turde opholde sig i det våde element. Vores undervisning er tilrettelagt efter anbefalede læringsteorier på området. Børn er bedst til at gøre det, de gør meget og erfaringerne lagres i kroppen. Derfor må barnet "om-programmere sig selv", hvis de vil i gang med at være i det dybe vand og opleve den tryghed der skal til. De skal have lige så mange gode og trygge oplevelser med hovedet under vandet, som de har med hovedet over vandet. Antallet af gentagelser betyder en del, hvorfor vi anbefaler, at I bruger noget ekstra tid i svømmehallen sammen med dem. Det er jo de nye, gode erfaringer, de skal indsamle.


Hvilket udstyr skal medbringes til undervisningen?
Det ville være en rigtig idé, at børnene har svømmebriller, ikke store dykkerbriller, med. Der er dog nogle øvelser, hvor de skal tages af. Ud over svømmebriller er det også en god ide at anskaffe sig nogle tætsiddende badebukser/badedragt, da løse badeshorts med eller uden lommer giver unødvendigt besvær for barnets bevægelse i bassinet. Alle børn med langt hår skal helst have en badehætte eller hårelastik i (vi oplever, at flere må stoppe op for at tage håret væk fra ansigtet). Det er en god ide at medbringe en T-shirt, da vi ser ofte at børnene fryser efter at være kommet op af det varme vand.


Hvad gør jeg, hvis mit barn glemmer skabsnummer eller kode?
Hvis uheldet er ude og man har glemt koden eller skabsnummeret, må I tage kontakt til svømmehallens personale. I må have tålmodighed med, at der ikke altid er en livredder af "rette" køn, der kan komme ind i omklædningsrummet og løse problemet før alle er i tøjet.


Må vi benytte svømmehallen før og efter undervisningstimen?
Som ovenfor nævnt er det os der har livredningspligten når vi har tiden i svømmehallen. Det er derfor ikke tilladt at hoppe i vandet før træneren har givet grønt lys. 

Såfremt jeres børn skal benytte svømmebassinet, før svømmeundervisningen begynder og før afkrydsning hos den ansvarlige trænere, skal I købe en billet, og I har selvfølgelige selv ansvaret for barnet.


November 2022  
Hold i dag

Instagram